C E N N I K

Na przejazd autobusami MZK Sp. z o.o. w Kutnie obowiązują bilety wyłącznie z nadrukiem
MZK Sp. z o.o. w Kutnie

 

Ceny biletów jednorazowych

 

Strefa miejska

- normalny

2,60 zł

- bilet zakupiony u kierowcy

3,00 zł

- ulgowy

1,30 zł

- bilet zakupiony u kierowcy

1,50 zł

 

Strefa miejska + podmiejska

- normalny

4,30 zł

- bilet zakupiony u kierowcy

4,50 zł

- ulgowy

2,15 zł

- bilet zakupiony u kierowcy

2,25 zł

- normalny (wyłącznie II strefa)

2,80 zł

- bilet zakupiony u kierowcy

2,80 zł

- ulgowy ( wyłącznie II strefa)

1,40 zł

- bilet zakupiony u kierowcy

1,40 zł

 

Ceny biletów miesięcznych imiennych i na okaziciela

 

Strefa miejska

 

Strefa miejska + podmiejska

imienny na 1 linię

- normalny

- ulgowy

 

70,00 zł

35,00 zł

 

imienny na 1 linię

- normalny

- ulgowy

 

108,00 zł

54,00 zł

imienny na wszystkie linie

- normalny

- ulgowy

 

90,00 zł

45,00 zł

imienny na wszystkie linie

- normalny

- ulgowy

 

150,00 zł

75,00 zł

- na okaziciela na

  1 linię

 

90,00 zł

- na okaziciela na

  1 linię

 

140,00 zł

- na okaziciela na

  wszystkie linie

 

130,00 zł

- na okaziciela na

  wszystkie linie

 

175,00 zł

 

Imienny - normalny na 1 linię               (wyłącznie II strefa)

80,00 zł

Imienny - ulgowy na 1 linię

(wyłącznie II strefa)

40,00 zł

 

 

Opłata za przewóz bagażu o rozmiarach powyżej 60x40x20 cm (48 litrów), wózków (z wyjątkiem wózków inwalidzkich) lub zwierzęcia jest równa opłacie odpowiadającej biletowi jednorazowemu, normalnemu, na I strefę. Nie podlegają opłacie instrumenty muzyczne przewożone przez uczniów szkół oraz małe zwierzęta trzymane na rękach lub kolanach.  

Opłata za:

1. Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 130,00 zł, a w przypadku natychmiastowej zapłaty lub w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty – 91,00 zł;

2. Za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – 104,00 zł, a w przypadku natychmiastowej zapłaty lub w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty – 72,80 zł;

3. Za brak dokumentu przewozu bagażu lub zwierzęcia albo naruszenie przepisów o ich przewozie – 52,00 zł, a w przypadku natychmiastowej zapłaty lub w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty – 36,40 zł;

4. Za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu – 390,00 zł;

 

Obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2016r.