LINIA 9 TRASA   MAPA  
 

Zamoyskiego
 Tarnowskiego
 Północna/Różana
 Szpital
 Kościuszki/Stadion
 Al._Jana_Pawła_II
 Wyszyńskiego
 Grunwaldzka/Miflex
 Chrobrego
 Batorego/pętla
 Krzywoustego/Batorego
 Warszawskie_Przedm./Orla
 Troczewskiego/US
 Troczewskiego/SP6
 Łąkoszyńska/kościół
 Łąkoszyńska/Łódzka
 Grunwaldzka/rondo
 Grunwaldzka/Stara Wieś
 Stara_Wieś_4
 Stara_Wieś_6
 Bielawki
 Bielawki_26
 Sieraków_II
 Sieraków_I
 Sieraków_pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 11S 36
6 36K 46BS
7 41 7 11 7 11
8 41 8 11 8 10
9 11 41 9 11 9 10
10 11 41 10 11 10 10
11 11 41 11 11 41 11 10
12 11 41 12 11 56 12 10
13 36BS 37V 13 10
14 11 41 14 11 14 10
15 11 41 15 11 15 10
16 11 41 16 11 16 10
17 41 17 10 17 10
18 41B 18 10 18 10
19 11L 41
20 10 40 20 10 20 10
21 40 21 10 21 10


B - kursuje do Bielawek
K - kursuje przez Bielawki do Sierakowa
L - kursuje do os. Łąkoszyn
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje poza dniami nauki szkolnej (ferie, wakacje)