LINIA 8 TRASA   MAPA  
 

Troczewskiego/US
 Troczewskiego/SP6
 Ł±koszyńska/ko¶ciół
 Ł±koszyńska/Łódzka
 Ł±koszyńska/bloki
 Grunwaldzka/Miflex
 Chrobrego
 Batorego/pętla
 Ł±koszyńska/pętla
 Ł±koszyńska/Fadom
 Ł±koszyńska/Antoniew
 Wodna/Zawady
 Wodna/ciepłownia
 Oczyszczalnia
 Lotnicza
 Żakowice
 Żakowice_II
 Krzyżanów_I
 Krzyżanów_N/Ż
 Ł±koszyńska/Antoniew
 Zawady
 Wojciechowice
 Wojciechowice II
 Wały/szkoła
 Mieczysławów
 Malewo_I
 Konary
 Rustów
 Rustów_I
 Pawłowice
 Łęki_ko¶ciół
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
5 09H
6 39HS
7 19H 7 40H
10 39K 10 14H 10 14C
12 44C 12 49H
14 34RS 49ES 55KV 14 24H 14 24H
16 34Ł 16 34Ł
18 34H 18 34H 18 34H
19 54Ł 19 54Ł


C - kursuje przez ul. Lotnicz± do Mieczysławowa
E - kursuje przez Mieczysławów, Konary, Pawłowice do Łęk Ko¶cielnych
H - kursuje do Mieczysławowa
K - kursuje przez Mieczysławów, Konary do Krzyżanowa
R - kursuje przez ul. Wodn±, Lotnicz±, do Krzyżanowa.
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Ł - kursuje do os. Ł±koszyn
V - kursuje w ferie, wakacje