LINIA 8 TRASA   MAPA  
 

Ł±koszyńska/Łódzka
 Ł±koszyńska/bloki
 Grunwaldzka/Miflex
 Chrobrego
 Batorego/pętla
 Ł±koszyńska/pętla
 Ł±koszyńska/Fadom
 Ł±koszyńska/Antoniew
 Wodna/Zawady
 Wodna/ciepłownia
 Oczyszczalnia
 Lotnicza
 Żakowice
 Żakowice_II
 Krzyżanów_I
 Krzyżanów_N/Ż
 Ł±koszyńska/Antoniew
 Zawady
 Wojciechowice
 Wojciechowice II
 Wały/szkoła
 Mieczysławów
 Malewo_I
 Konary
 Rustów
 Rustów_I
 Pawłowice
 Łęki_ko¶ciół
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
5 12H
6 42HS
7 22H 7 43H
10 42K 10 17H 10 17C
12 47C 12 52H
14 37RS 52ES 58KV 14 27H 14 27H
16 37Ł 16 37Ł
18 37H 18 37H 18 37H
19 57Ł 19 57Ł


C - kursuje przez ul. Lotnicz± do Mieczysławowa
E - kursuje przez Mieczysławów, Konary, Pawłowice do Łęk Ko¶cielnych
H - kursuje do Mieczysławowa
K - kursuje przez Mieczysławów, Konary do Krzyżanowa
R - kursuje przez ul. Wodn±, Lotnicz±, do Krzyżanowa.
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Ł - kursuje do os. Ł±koszyn
V - kursuje w ferie, wakacje