LINIA 8 TRASA   MAPA  
 

Ł±koszyńska/bloki
 Grunwaldzka/Miflex
 Chrobrego
 Batorego/pętla
 Ł±koszyńska/pętla
 Ł±koszyńska/Fadom
 Ł±koszyńska/Antoniew
 Wodna/Zawady
 Wodna/ciepłownia
 Oczyszczalnia
 Lotnicza
 Żakowice
 Żakowice_II
 Krzyżanów_I
 Krzyżanów_N/Ż
 Ł±koszyńska/Antoniew
 Zawady
 Wojciechowice
 Wojciechowice II
 Wały/szkoła
 Mieczysławów
 Malewo_I
 Konary
 Rustów
 Rustów_I
 Pawłowice
 Łęki_ko¶ciół
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
5 38L
6 43HS
7 34LV 7 23L 7 58L
10 43L 10 18L
12 48L 12 53L
14 38RS 53ES 59LV 14 28L 14 28L


E - kursuje przez Mieczysławów, Konary, Pawłowice do Łęk Ko¶cielnych
H - kursuje do Mieczysławowa
L - kursuje do ul. Lotniczej, nie kursuje do Mieczysławowa
R - kursuje przez ul. Wodn±, Lotnicz±, do Krzyżanowa.
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje