LINIA 7 TRASA   MAPA  
 

Wiadukt/Matejki
 Łęczycka/Szkoła
 Konopnickiej/Łęczycka
 Konopnickiej/Orzeszkowej
 Orzeszkowej
 Przemysłowa/Szkoła
 Przemysłowa
 Krośniewicka
 Zbożowa
 Azory_osiedle
 Azory_PKP
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 27 5 27
6 08 6 27 6 27
7 08AS 08V 38S 7 27
8 08 53 8 12 8 12
9 53
10 53 10 12 10 12
11 53 11 12
12 12 12 22
13 23 41AS 13 12
14 23 14 12 14 12
15 23 15 12
16 23 53 16 12 16 12
17 23 17 12 17 12
19 27 19 12 19 12
20 27 20 27
21 27 21 27 21 27
22 27 22 27


A - kursuje do Azorów, nie kursuje do ul. Siemiradzkiego
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje