LINIA 7 TRASA   MAPA  
 

Wiadukt/Mickiewicza
 Wiadukt/Matejki
 Łęczycka/Szkoła
 Konopnickiej/Łęczycka
 Konopnickiej/Orzeszkowej
 Orzeszkowej
 Przemysłowa/Szkoła
 Przemysłowa
 Krośniewicka
 Zbożowa
 Azory_osiedle
 Azory_PKP
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 26 5 26
6 07 6 26 6 26
7 07AS 07V 37S 7 26
8 07 52 8 11 8 11
9 52
10 52 10 11 10 11
11 52 11 11
12 11 12 21
13 22 40AS 13 11
14 22 14 11 14 11
15 22 15 11
16 22 52 16 11 16 11
17 22 17 11 17 11
19 26 19 11 19 11
20 26 20 26
21 26 21 26 21 26
22 26 22 26


A - kursuje do Azorów, nie kursuje do ul. Siemiradzkiego
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje