LINIA 7 TRASA   MAPA  
 

Łęczycka/Szkoła
 Konopnickiej/Łęczycka
 Konopnickiej/Orzeszkowej
 Orzeszkowej
 Przemysłowa/Szkoła
 Przemysłowa
 Krośniewicka
 Zbożowa
 Azory_osiedle
 Azory_PKP
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 28 5 28
6 09 6 28 6 28
7 09AS 09V 39S 7 28
8 09 54 8 13 8 13
9 54
10 54 10 13 10 13
11 54 11 13
12 13 12 23
13 24 42AS 13 13
14 24 14 13 14 13
15 24 15 13
16 24 54 16 13 16 13
17 24 17 13 17 13
19 28 19 13 19 13
20 28 20 28
21 28 21 28 21 28
22 28 22 28


A - kursuje do Azorów, nie kursuje do ul. Siemiradzkiego
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje