LINIA 6 TRASA   MAPA  
 

1-go_Maja/Słowackiego
 dworzec_PKP
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 33
6 35
7 20
9 30 9 00 9 38
12 23 12 25 12 13
14 58S 14 35 14 33
15 30V
16 04S 18 16 13 16 13
19 13 19 13 19 13


S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje