LINIA 6 TRASA   MAPA  
 

Skrajna
 Malina_I
 Malina II
 Komadzyn_ogródki
 Komadzyn
 Komadzyn_las
 Grotowice
 Mnich_I
 Mnich_szkoła
 Mnich_pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 27K
6 20K 35
8 50 8 20K
9 05K
11 55K 11 40K 11 40K
14 00K 14 00K
15 45S 15 40K
16 10V
18 45K 18 45K 18 10K


K - kursuje do Komadzyna_ogródki
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje