LINIA 6 TRASA   MAPA  
 

Skrajna
 Malina_I
 Malina II
 Komadzyn_ogródki
 Komadzyn
 Komadzyn_las
 Grotowice
 Mnich_I
 Mnich_szkoła
 Mnich_pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 12K 50
6 35
8 50 8 20
9 05K
11 55K 11 40 11 40K
13 55
14 30KS 51V 14 10K
15 25S 50K 15 40K 15 40K
18 45K 18 45K 18 45K


K - kursuje do Komadzyna_ogródki
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje