LINIA 5 TRASA   MAPA  
 

Zamoyskiego
 Tarnowskiego
 Kasztanowa
 Sieciechów_A
 Kuczków I
 Kuczków II
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
6 58
8 33 8 02 8 02
9 43 9 02 9 19
10 52 10 18 10 33
12 53 12 02 12 18
13 47 13 59
14 03
15 33 15 37 15 43
16 43
17 59 17 23 17 19
18 27 18 27
19 39T 19 39T


T - kursuje do ul. Tarnowskiego