LINIA 4 TRASA   MAPA  
 

Krzywoustego/Batorego
 Warszawskie_Przedm./Orla
 Troczewskiego/US
 Troczewskiego/SP6
 Ł±koszyńska/ko¶ciół
 Ł±koszyńska/Łódzka
 Ł±koszyńska/bloki
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
6 23
7 24 7 30
8 24 8 23
9 24 9 23
10 24 10 23
11 24 11 23
12 24 12 23 12 00
13 24 13 23
14 24 14 23 14 00
15 24 15 23
16 23 16 23 16 10
17 18
18 23 18 10 18 10
19 23 19 30 19 30
20 23