LINIA 4 TRASA   MAPA  
 

Troczewskiego/US
 Troczewskiego/SP6
 Ł±koszyńska/ko¶ciół
 Ł±koszyńska/Łódzka
 Ł±koszyńska/bloki
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
6 25
7 26
8 26 8 25
9 26 9 25
10 26 10 25
11 26 11 25 11 25
12 26 12 25 12 20
13 26 13 25 13 25
14 26 14 25 14 20
15 26 15 25 15 25
16 25 16 25 16 20
17 20 17 25 17 25
18 25 18 20 18 20
19 25 19 25 19 25
20 25 20 25 20 25