LINIA 4 TRASA   MAPA  
 

Troczewskiego/US
 Troczewskiego/SP6
 Ł±koszyńska/ko¶ciół
 Ł±koszyńska/Łódzka
 Ł±koszyńska/bloki
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
6 25
7 26 7 32
8 26 8 25
9 26 9 25
10 26 10 25
11 26 11 25
12 26 12 25 12 02
13 26 13 25
14 26 14 25 14 02
15 26 15 25
16 25 16 25 16 12
17 20
18 25 18 12 18 12
19 25 19 32 19 32
20 25