LINIA 4 TRASA   MAPA  
 

Troczewskiego/SP6
 Ł±koszyńska/ko¶ciół
 Ł±koszyńska/Łódzka
 Ł±koszyńska/bloki
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
9 11
10 41 10 41
11 51 11 51
13 41 13 26 13 36
14 56
16 11 16 16 16 16
17 41 17 46 17 46
19 06 53V 19 06 19 06
20 51 20 46 20 46


V - kursuje w ferie, wakacje