LINIA 4 TRASA   MAPA  
 

Troczewskiego/SP6
 Ł±koszyńska/ko¶ciół
 Ł±koszyńska/Łódzka
 Ł±koszyńska/bloki
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
6 26
7 27 7 33
8 27 8 26
9 27 9 26
10 27 10 26
11 27 11 26
12 27 12 26 12 03
13 27 13 26
14 27 14 26 14 03
15 27 15 26
16 26 16 26 16 13
17 21
18 26 18 13 18 13
19 26 19 33 19 33
20 26