LINIA 4 TRASA   MAPA  
 

Północna/Różana
 Tarnowskiego
 Zamoyskiego
 Skłodowskiej/Północna
 Gen._Maczka
 Graniczna/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
6 59 6 44
7 59
8 59 8 59
9 59 9 59
10 59 10 59 10 44
11 59 11 59
12 59 12 59 12 34
13 59 13 59
14 59 14 59 14 34
15 59 15 59
16 59 16 59 16 44
17 59
18 59 18 44 18 44
19 59
20 59 20 44 20 44
21 59