LINIA 4 TRASA   MAPA  
 

Północna/Różana
 Tarnowskiego
 Zamoyskiego
 Skłodowskiej/Północna
 Gen._Maczka
 Graniczna/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
8 32V 57ZS
9 47 9 57
11 12 11 12
12 37 12 22
14 27 14 02 14 12
15 32 15 32 15 32
16 42 56S 16 57 16 57
18 22 18 22 18 22
20 12 20 02 20 02


S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje
Z - kursuje do ul. Zamoyskiego