LINIA 4 TRASA   MAPA  
 

Północna/Różana
 Tarnowskiego
 Zamoyskiego
 Skłodowskiej/Północna
 Gen._Maczka
 Graniczna/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
6 59
7 59
8 59 8 59
9 59 9 59
10 59 10 59
11 59 11 59 11 59
12 59 12 59 12 54
13 59 13 59 13 59
14 59 14 59 14 54
15 59 15 59 15 59
16 59 16 59 16 54
17 59 17 59 17 59
18 59 18 49 18 49
19 59 19 59 19 59
20 59 20 59 20 59
21 59