LINIA 4 TRASA   MAPA  
 

Łąkoszyńska/kościół
 Łąkoszyńska/Łódzka
 Łąkoszyńska/bloki
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
6 27
7 28
8 28 8 27
9 28 9 27
10 28 10 27
11 28 11 27 11 27
12 28 12 27 12 22
13 28 13 27 13 27
14 28 14 27 14 22
15 28 15 27 15 27
16 27 16 27 16 22
17 22 17 27 17 27
18 27 18 22 18 22
19 27 19 27 19 27
20 27 20 27 20 27