LINIA 36 TRASA   MAPA  
 

Oporowska_26_N/Ż
 Oporowska_DPS
 Skrajna
 Malina_I
 Malina II
 Komadzyn_ogródki
 Komadzyn
 Komadzyn_las
 Grotowice
 Mnich_I
 Mnich_szkoła
 Mnich_pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 23K
6 23K 43M
8 18K
9 23M 9 03K
12 03K 12 03K 12 03K
14 23K 14 03K 14 03K
15 43M
16 03K
18 03K 18 03K
19 03K


K - kursuje do Komadzyna_ogródki
M - kursuje do Mnichu