LINIA 36 TRASA   MAPA  
 

Skrajna
 Malina_I
 Malina II
 Komadzyn_ogródki
 Komadzyn
 Komadzyn_las
 Grotowice
 Mnich_I
 Mnich_szkoła
 Mnich_pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 25K
6 25K 45M
8 20K
9 25M 9 05K
12 05K 12 05K 12 05K
14 25K 14 05K 14 05K
15 45M
16 05K
18 05K 18 05K
19 05K


K - kursuje do Komadzyna_ogródki
M - kursuje do Mnichu