LINIA 36 TRASA   MAPA  
 

Oporowska_DPS
 Skrajna
 Malina_I
 Malina II
 Komadzyn_ogródki
 Komadzyn
 Komadzyn_las
 Grotowice
 Mnich_I
 Mnich_szkoła
 Mnich_pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 24K
6 24K 44M
8 19K
9 24M 9 04K
12 04K 12 04K 12 04K
14 24K 14 04K 14 04K
15 44M
16 04K
18 04K 18 04K
19 04K


K - kursuje do Komadzyna_ogródki
M - kursuje do Mnichu