LINIA 3 TRASA   MAPA  
 

Mickiewicza/PMS
 Mickiewicza/Exdrob
 Majdany/PKP_Energetyka
 Majdany/Sp_Ogrodnicza
 Raszewska/Zimowa
 Raszewska/23
 Raszewska/pÍtla
W dni robocze W soboty W niedziele i ∂wiÍta
4 48
5 38
6 48 6 15
7 20 7 15
8 20 8 15 8 45
9 20 9 15
10 20 10 15 10 15
11 20 11 15 11 45
12 20 45S 12 15
13 20 45S 13 15 13 15
14 20 45S 14 15 14 45
15 20 15 15
16 18 16 15 16 15
17 18 17 45 17 45
18 15
19 15 19 15 19 15
20 15 20 45 20 45
21 15


S - kursuje w dni nauki szkolnej