LINIA 15 TRASA   MAPA  
 

Ł±koszyńska/Łódzka
 Ł±koszyńska/ko¶ciół
 Troczewskiego/SP6
 Troczewskiego/US
 Wyszyńskiego
 Al._Jana_Pawła_II
 Barlickiego
 1-go_Maja
 Mickiewicza/Jagiellońska
 Mickiewicza/PMS
 Mickiewicza/Exdrob
 Majdany/PKP_Energetyka
 Majdany/Sp_Ogrodnicza
 Raszewska/Zimowa
 Raszewska/23
 Raszewska/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
5 23
6 23
7 33S 39V 7 21
8 38V 49MS 8 44M 8 45M
9 23
11 03 11 01 11 11
12 53 12 53
13 28
15 18
16 18 16 13 16 11
17 31 17 46
19 06 19 23 19 28
20 29M
21 23


M - kursuje do ul. 1-go Maja
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje