LINIA 14 TRASA   MAPA  
 

Kościuszki/Galeria
 Szymanowskiego
 Oporowska/Mechanik
 Al_Jana_Pawła_II
 Wyszyńskiego
 Grunwaldzka/Miflex
 Chrobrego
 Batorego/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 22 5 22
6 56 6 22 6 22
7 26 46 7 22 7 22
8 16 56 8 26 8 26
9 26 56 9 26 9 26
10 26 56 10 26 10 09
11 26 56 11 26 11 26A
12 26 56 12 26 12 26
13 26 56 13 26 13 26
14 26 56 14 26 14 26A
15 31 56 15 26 15 26
16 26 56 16 26 16 26B
17 26 17 26 17 26
18 42 18 26 18 26
19 56 19 26 19 26
20 22 20 22 20 22
21 22 21 22 21 22
22 22 22 22 22 22