LINIA 14 TRASA   MAPA  
 

Szpital
 Kościuszki/Galeria
 Aquapark
 Kościuszki/Galeria
 Szymanowskiego
 Oporowska/Mechanik
 Al_Jana_Pawła_II
 Wyszyńskiego
 Grunwaldzka/Miflex
 Chrobrego
 Batorego/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 23N 5 19 5 27
6 18N 53 6 19 6 57
7 23 43 7 19
8 13 53 8 23 8 27
9 23 53 9 23 9 57
10 23 53 10 23
11 23 53 11 23 11 57
12 23 53 12 23
13 23 53 13 23 13 27
14 23 53 14 23 14 57
15 28 53 15 23
16 23 53 16 23 16 27
17 23 17 57 17 57
18 39
19 53 19 27A 19 27A
20 19
21 19 21 07 21 07


N - kursuje przez Szpital. Nie kursuje przez Kościuszki/Galeria, Aquapark