LINIA 14 TRASA   MAPA  
 

Szymanowskiego
 Oporowska/Mechanik
 Al_Jana_Pawła_II
 Wyszyńskiego
 Grunwaldzka/Miflex
 Chrobrego
 Batorego/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 25N 5 23 5 23
6 25N 57 6 23 6 23
7 28 48 7 23 7 23
8 18 58 8 27 8 27
9 28 58 9 27 9 27
10 28 58 10 27 10 10
11 28 58 11 27 11 27A
12 28 58 12 27 12 27
13 28 58 13 27 13 27
14 28 58 14 27 14 27A
15 33 58 15 27 15 27
16 27 57 16 27 16 27B
17 27 17 27 17 27
18 43 18 27 18 27
19 57 19 27 19 27
20 23 20 23 20 23
21 23 21 23 21 23
22 23 22 23 22 23


N - kursuje przez Szpital. Nie kursuje przez Kościuszki/Galeria, Aquapark