LINIA 14 TRASA   MAPA  
 

Kościuszki/Stadion
 Szpital
 Kościuszki/Galeria
 Aquapark
 Kościuszki/Galeria
 Szymanowskiego
 Oporowska/Mechanik
 Al_Jana_Pawła_II
 Wyszyńskiego
 Grunwaldzka/Miflex
 Chrobrego
 Batorego/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 22N 5 18 5 26
6 17N 52 6 18 6 56
7 22 42 7 18
8 12 52 8 22 8 26
9 22 52 9 22 9 56
10 22 52 10 22
11 22 52 11 22 11 56
12 22 52 12 22
13 22 52 13 22 13 26
14 22 52 14 22 14 56
15 27 52 15 22
16 22 52 16 22 16 26
17 22 17 56 17 56
18 38
19 52 19 26A 19 26A
20 18
21 18 21 06 21 06


N - kursuje przez Szpital. Nie kursuje przez Kościuszki/Galeria, Aquapark