LINIA 13 TRASA   MAPA  
 

Barlickiego
 Kościuszki/Stadion
 Szpital
 Szymanowskiego/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 21
6 21 6 51
7 21
8 21 8 21 8 21
9 41 9 41 9 41
10 56
12 11V 12 16 12 16
13 21
14 07NS 51S 14 31
15 41 15 41
16 31V 41S 16 06
18 06
19 21 19 21 19 21
21 21


N - kursuje przez Leszno Nowe, Marianki do Szymanowskiego
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje