LINIA 13 TRASA   MAPA  
 

Leszno_skrzyżowanie
 Leszno
 Byszew_wieś
 Byszew_szkoła
 Byszew
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
4 49
5 49
6 49
7 39V 7 10
9 04 9 23 9 40
11 34 11 23
12 10
13 04 10S 13 23
14 04
15 04 15 23 15 10
16 04V
17 34
18 38 18 10 18 10
20 33
22 53


S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje