LINIA 13 TRASA   MAPA  
 

Szpital
 Szymanowskiego/pÍtla
W dni robocze W soboty W niedziele i ∂wiÍta
5 24
6 24 6 54
7 24
8 24 8 24 8 24
9 44 9 44 9 44
10 59
12 14V 12 19 12 19
13 24
14 10NS 54S 14 34
15 44 15 44
16 34V 44S 16 09
18 09
19 24 19 24 19 24
21 24


N - kursuje przez Leszno Nowe, Marianki do Szymanowskiego
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje