LINIA 13 TRASA   MAPA  
 

Szpital
 Szymanowskiego/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 24
6 24
7 24
8 24 8 24
9 44 9 44 9 44
10 59
12 14V 12 19
13 24
14 10NS 54S 14 34
15 44R 45V 58NW 15 44
16 34V 44S
18 09
19 25 19 24 19 24
21 24


N - kursuje przez Leszno Nowe, Marianki do Szymanowskiego
R - kursuje w dni nauki szkolnej oprócz wtorków
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje
W - kursuje w dni nauki szkolnej tylko we wtorki