LINIA 13 TRASA   MAPA  
 

Kościuszki/Stadion
 Szpital
 Szymanowskiego/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 23
6 23 6 53
7 23
8 23 8 23 8 23
9 43 9 43 9 43
10 58
12 13V 12 18 12 18
13 23
14 09NS 53S 14 33
15 43 15 43
16 33V 43S 16 08
18 08
19 23 19 23 19 23
21 23


N - kursuje przez Leszno Nowe, Marianki do Szymanowskiego
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje