LINIA 13 TRASA   MAPA  
 

Kościuszki/Stadion
 Szpital
 Szymanowskiego/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 23
6 23
7 23
8 23 8 23
9 43 9 43 9 43
10 58
12 13V 12 18
13 23
14 09NS 53S 14 33
15 43R 44V 57NW 15 43
16 33V 43S
18 08
19 24 19 23 19 23
21 23


N - kursuje przez Leszno Nowe, Marianki do Szymanowskiego
R - kursuje w dni nauki szkolnej oprócz wtorków
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje
W - kursuje w dni nauki szkolnej tylko we wtorki