LINIA 12 TRASA   MAPA  
 

Przemysłowa/Szkoła
 Siemiradzkiego/PKP
 Ł±koszyńska/Pałacowa
 Ł±koszyńska/Krzywa
 Troczewskiego/SP6
 Troczewskiego/US
 Wyszyńskiego
 Al._Jana_Pawła_II
 Barlickiego
 29-go_Listopada/PZU
 Skłodowskiej/MZK
 Skłodowskiej/Zamoyskiego
 Skłodowskiej/Północna
 Gen._Maczka
 Graniczna/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
5 24Z
6 24Z
7 23ZS 23ZV
8 33Z 8 09 8 34Z
9 23 9 24
10 23 10 34Z 10 34
11 23 11 24 11 34Z
12 23 12 24
13 53Z 13 34Z 13 34Z
14 53Z 14 24
15 53ZS 53ZV 15 24 15 24
16 54ZS 54ZV 16 24
17 44 17 24 17 24
18 24
19 34Z 19 34Z 19 34Z
20 24
21 24
23 16L


L - kursuje do ul. 29 Listopada, nie kursuje przez Azory
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje
Z - kursuje przez Azory