LINIA 12 TRASA   MAPA  
 

Wysoka_Wielka II
 Zieleniew_pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
6 29ZS
15 22ŁS
16 14ZS


S - kursuje w dni nauki szkolnej
Ł - kursuje przez: ul. Łęczycką, Konopnickiej, Orzeszkowej do Zieleniewa
Z - kursuje do Zieleniewa