LINIA 12 TRASA   MAPA  
 

Wyszyńskiego
 Al._Jana_Pawła_II
 Barlickiego
 29-go_Listopada/PZU
 Skłodowskiej/MZK
 Skłodowskiej/Zamoyskiego
 Skłodowskiej/Północna
 Gen._Maczka
 Graniczna/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 32Z
6 32Z
7 32ZS 32ZV
8 42Z 8 17 8 42Z
9 32 9 32
10 32 10 42Z 10 42
11 32 11 32 11 42Z
12 32 12 32
13 42Z 13 42Z
14 02Z 14 32
15 02Z 15 32 15 32
16 02ZS 02ZV 16 32
17 02ZS 02ZV 52 17 32 17 32
18 32
19 42Z 19 42Z 19 42Z
20 32
21 32
23 24L


L - kursuje do ul. 29 Listopada, nie kursuje przez Azory
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje
Z - kursuje przez Azory