LINIA 12 TRASA   MAPA  
 

Woźniaków III
 Wroczyny I
 Wroczyny_szkoła
 Stanisławów I
 Stanisławów II
 Włosków
 Kalinowa
 Wysoka_Wielka I
 Wysoka_Wielka II
 Zieleniew_pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
4 45N
5 35N
6 21ZS 21V
7 45N 7 54
9 54 9 49
12 54 12 54
13 06
14 06
15 06ZS 06V
16 06ZS 06V
18 54 18 54 18 54
22 48N


N - nie kursuje przez Azory
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje
Z - kursuje do Zieleniewa