LINIA 12 TRASA   MAPA  
 

Woźniaków II
 Woźniaków III
 Wroczyny I
 Wroczyny_szkoła
 Stanisławów I
 Stanisławów II
 Włosków
 Kalinowa
 Wysoka_Wielka I
 Wysoka_Wielka II
 Zieleniew_pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
4 44N
5 44N
6 20ZS 20V
7 44N 7 53
9 53 9 48
10 05
12 05 12 53 12 53
13 05
14 05
15 09ŁS 05V
16 05ZS 05V
17 05W
18 53 18 53 18 53
22 47N


N - nie kursuje przez Azory
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Ł - kursuje przez: ul. Łęczycką, Konopnickiej, Orzeszkowej do Zieleniewa
V - kursuje w ferie, wakacje
W - kursuje do Woźniakowa
Z - kursuje do Zieleniewa