LINIA 12 TRASA   MAPA  
 

Troczewskiego/SP6
 Łąkoszyńska/Krzywa
 Łąkoszyńska/Pałacowa
 Siemiradzkiego/PKP
 Łęczycka/Szkoła
 Konopnickiej/Łęczycka
 Konopnickiej/Orzeszkowej
 Orzeszkowej
 Przemysłowa/Szkoła
 Przemysłowa
 Krośniewicka
 Zbożowa
 Azory_osiedle
 Azory_PKP
 Woźniaków/Objazdowa
 Woźniaków_kościół
 Woźniaków_cmentarz_N/Ż
 Woźniaków II
 Woźniaków III
 Wroczyny I
 Wroczyny_szkoła
 Stanisławów I
 Stanisławów II
 Włosków
 Kalinowa
 Wysoka_Wielka I
 Wysoka_Wielka II
 Zieleniew_pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
4 32N
5 32N
6 02ZS 02V
7 32N 7 45R 7 35
8 47R 8 45R
9 47 9 35 9 30
10 47R 10 45R 10 10R
11 47 11 45R
12 47 12 35 12 35
13 47 13 45R
14 47ŁS 47V 14 45R 14 45R
15 47ZS 47V 15 45R
16 47W 16 45R 16 45R
17 45R
18 35 18 35 18 35
19 55R
20 55R
22 35N


N - nie kursuje przez Azory
R - kursuje do Azorów
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Ł - kursuje przez: ul. Łęczycką, Konopnickiej, Orzeszkowej do Zieleniewa
V - kursuje w ferie, wakacje
W - kursuje do Woźniakowa
Z - kursuje do Zieleniewa