LINIA 12 TRASA   MAPA  
 

Stanisławów I
 Stanisławów II
 Włosków
 Kalinowa
 Wysoka_Wielka I
 Wysoka_Wielka II
 Zieleniew_pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
4 48N
5 38N
6 24ZS 24V
7 50N 7 57
9 57 9 52
12 57 12 57
13 11
14 11
15 11ZS 11V
16 09ZS 09V
18 57 18 57 18 57
22 51N


N - nie kursuje przez Azory
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje
Z - kursuje do Zieleniewa