LINIA 12 TRASA   MAPA  
 

Skłodowskiej/Północna
 Gen._Maczka
 Graniczna/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
5 30
6 31
7 35S 36V
8 36 8 23 8 45Z
9 13V 46S
11 55Z 11 00Z 11 45Z
13 51
14 06 14 20Z
15 01 56V 58S
16 23 16 23
17 01V 03S 47
20 00Z 20 20Z 20 05Z
21 23


S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje
Z - kursuje przez Azory