LINIA 12 TRASA   MAPA  
 

Łąkoszyńska/Krzywa
 Łąkoszyńska/Pałacowa
 Siemiradzkiego/PKP
 Łęczycka/Szkoła
 Konopnickiej/Łęczycka
 Konopnickiej/Orzeszkowej
 Orzeszkowej
 Przemysłowa/Szkoła
 Przemysłowa
 Krośniewicka
 Zbożowa
 Azory_osiedle
 Azory_PKP
 Woźniaków/Objazdowa
 Woźniaków_kościół
 Woźniaków_cmentarz_N/Ż
 Woźniaków II
 Woźniaków III
 Wroczyny I
 Wroczyny_szkoła
 Stanisławów I
 Stanisławów II
 Włosków
 Kalinowa
 Wysoka_Wielka I
 Wysoka_Wielka II
 Zieleniew_pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
4 33N
5 33N
6 03ZS 03V
7 33N 7 46R 7 36
8 48R 8 46R
9 48 9 36 9 31
10 48R 10 46R 10 11R
11 48 11 46R
12 48 12 36 12 36
13 48 13 46R
14 48ŁS 48V 14 46R 14 46R
15 48ZS 48V 15 46R
16 48W 16 46R 16 46R
17 46R
18 36 18 36 18 36
19 56R
20 56R
22 36N


N - nie kursuje przez Azory
R - kursuje do Azorów
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Ł - kursuje przez: ul. Łęczycką, Konopnickiej, Orzeszkowej do Zieleniewa
V - kursuje w ferie, wakacje
W - kursuje do Woźniakowa
Z - kursuje do Zieleniewa