LINIA 12 TRASA   MAPA  
 

Ł±koszyńska/Krzywa
 Troczewskiego/SP6
 Troczewskiego/US
 Wyszyńskiego
 Al._Jana_Pawła_II
 Barlickiego
 29-go_Listopada/PZU
 Skłodowskiej/MZK
 Skłodowskiej/Zamoyskiego
 Skłodowskiej/Północna
 Gen._Maczka
 Graniczna/pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
5 27Z
6 27Z
7 27ZS 27ZV
8 37Z 8 12 8 37Z
9 27 9 27
10 27 10 37Z 10 37
11 27 11 27 11 37Z
12 27 12 27
13 57Z 13 37Z 13 37Z
14 57Z 14 27
15 57ZS 57ZV 15 27 15 27
16 57ZS 57ZV 16 27
17 47 17 27 17 27
18 27
19 37Z 19 37Z 19 37Z
20 27
21 27
23 19L


L - kursuje do ul. 29 Listopada, nie kursuje przez Azory
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje
Z - kursuje przez Azory