LINIA 12 TRASA   MAPA  
 

Łąkoszyńska/Pałacowa
 Siemiradzkiego/PKP
 Przemysłowa/Szkoła
 Przemysłowa
 Krośniewicka
 Zbożowa
 Azory_osiedle
 Azory_PKP
 Woźniaków/Objazdowa
 Woźniaków_kościół
 Woźniaków_cmentarz_N/Ż
 Woźniaków II
 Woźniaków III
 Wroczyny I
 Wroczyny_szkoła
 Stanisławów I
 Stanisławów II
 Włosków
 Kalinowa
 Wysoka_Wielka I
 Wysoka_Wielka II
 Zieleniew_pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
4 42
5 26
6 31ZS 32V
7 31 7 31R 7 21A
8 26AS 27RV
9 31A 9 31A
10 16A
12 36A 12 56 12 56A
13 51
14 46ZS 47V
15 51ZS 52V 15 36R 15 41R
16 46W
18 31A 18 51A 18 31A
20 31R
22 30


A - kursuje przez Azory do Wysokiej Wielkiej
R - kursuje do Azorów
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje
W - kursuje przez Azory do Woźniakowa
Z - kursuje do Zieleniewa