LINIA 12 TRASA   MAPA  
 

Łąkoszyńska/Pałacowa
 Siemiradzkiego/PKP
 Łęczycka/Szkoła
 Konopnickiej/Łęczycka
 Konopnickiej/Orzeszkowej
 Orzeszkowej
 Przemysłowa/Szkoła
 Przemysłowa
 Krośniewicka
 Zbożowa
 Azory_osiedle
 Azory_PKP
 Woźniaków/Objazdowa
 Woźniaków_kościół
 Woźniaków_cmentarz_N/Ż
 Woźniaków II
 Woźniaków III
 Wroczyny I
 Wroczyny_szkoła
 Stanisławów I
 Stanisławów II
 Włosków
 Kalinowa
 Wysoka_Wielka I
 Wysoka_Wielka II
 Zieleniew_pętla
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
4 34N
5 34N
6 04ZS 04V
7 34N 7 47R 7 37
8 49R 8 47R
9 49 9 37 9 32
10 49R 10 47R 10 12R
11 49 11 47R
12 49 12 37 12 37
13 49 13 47R
14 49ŁS 49V 14 47R 14 47R
15 49ZS 49V 15 47R
16 49W 16 47R 16 47R
17 47R
18 37 18 37 18 37
19 57R
20 57R
22 37N


N - nie kursuje przez Azory
R - kursuje do Azorów
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Ł - kursuje przez: ul. Łęczycką, Konopnickiej, Orzeszkowej do Zieleniewa
V - kursuje w ferie, wakacje
W - kursuje do Woźniakowa
Z - kursuje do Zieleniewa