LINIA 11 TRASA   MAPA  
 

dworzec_PKP
 Sienkiewicza/Wspólna_Praca
 Podrzeczna
 Troczewskiego/US
 Troczewskiego/SP6
 Ł±koszyńska/ko¶ciół
 Ł±koszyńska/Łódzka
 Ł±koszyńska/bloki
 Józefów/Holenderska
 Józefów/Polfarmex
 Metalowa/Sklęczkowska
 Metalowa/Nobilus
 Metalowa/pętla
 Metalowa/ciepłownia
 Wschodnia/Pini_Polonia
 Wschodnia/HOOP_N/Ż
 Wschodnia/FUJI_SEAL
 Sklęczki
 Sklęczki/osiedle
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
5 17
6 19
7 24
8 44 8 42Ł
9 22P
10 52Ł
11 55Ł 11 45Ł 11 42Ł
13 24 13 42Ł
14 29V
15 24 15 17Ł 15 17Ł
16 17Ł 16 00Ł 16 00Ł
17 32Ł
21 27


P - przedłużony do os. Ł±koszyn (przesiadka na Dw. PKP)
Ł - kursuje do os. Ł±koszyn
V - kursuje poza dniami nauki szkolnej (ferie, wakacje)