LINIA 11 TRASA   MAPA  
 

Troczewskiego/US
 Troczewskiego/SP6
 Ł±koszyńska/ko¶ciół
 Ł±koszyńska/Łódzka
 Ł±koszyńska/bloki
 Józefów/Holenderska
 Józefów/Polfarmex
 Metalowa/Sklęczkowska
 Metalowa/Nobilus
 Metalowa/pętla
 Metalowa/ciepłownia
 Wschodnia/Pini_Polonia
 Wschodnia/HOOP_N/Ż
 Wschodnia/FUJI_SEAL
 Sklęczki
 Sklęczki/osiedle
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
5 22
6 24
7 29
8 49 8 47Ł
9 27P
10 57Ł
11 50Ł 11 47Ł
12 00Ł
13 29 13 47Ł
14 34V
15 29 15 22Ł 15 22Ł
16 22Ł 16 05Ł 16 05Ł
17 37Ł
21 32


P - przedłużony do os. Ł±koszyn (przesiadka na Dw. PKP)
Ł - kursuje do os. Ł±koszyn
V - kursuje poza dniami nauki szkolnej (ferie, wakacje)