LINIA 11 TRASA   MAPA  
 

Troczewskiego/SP6
 Ł±koszyńska/ko¶ciół
 Ł±koszyńska/Łódzka
 Ł±koszyńska/bloki
 Józefów/Holenderska
 Józefów/Polfarmex
 Metalowa/Sklęczkowska
 Metalowa/Nobilus
 Metalowa/pętla
 Metalowa/ciepłownia
 Wschodnia/Pini_Polonia
 Wschodnia/HOOP_N/Ż
 Wschodnia/FUJI_SEAL
 Sklęczki
 Sklęczki/osiedle
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
5 23
6 25
7 30
8 50 8 48Ł
9 28P
10 58Ł
11 51Ł 11 48Ł
12 01Ł
13 30 13 48Ł
14 35V
15 30 15 23Ł 15 23Ł
16 23Ł 16 06Ł 16 06Ł
17 38Ł
21 33


P - przedłużony do os. Ł±koszyn (przesiadka na Dw. PKP)
Ł - kursuje do os. Ł±koszyn
V - kursuje poza dniami nauki szkolnej (ferie, wakacje)