LINIA 11 TRASA   MAPA  
 

Podrzeczna
 Troczewskiego/US
 Troczewskiego/SP6
 Ł±koszyńska/ko¶ciół
 Ł±koszyńska/Łódzka
 Ł±koszyńska/bloki
 Józefów/Holenderska
 Józefów/Polfarmex
 Metalowa/Sklęczkowska
 Metalowa/Nobilus
 Metalowa/pętla
 Metalowa/ciepłownia
 Wschodnia/Pini_Polonia
 Wschodnia/HOOP_N/Ż
 Wschodnia/FUJI_SEAL
 Sklęczki
 Sklęczki/osiedle
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
5 20
6 22
7 27
8 47 8 45Ł
9 25P
10 55Ł
11 58Ł 11 48Ł 11 45Ł
13 27 13 45Ł
14 32V
15 27 15 20Ł 15 20Ł
16 20Ł 16 03Ł 16 03Ł
17 35Ł
21 30


P - przedłużony do os. Ł±koszyn (przesiadka na Dw. PKP)
Ł - kursuje do os. Ł±koszyn
V - kursuje poza dniami nauki szkolnej (ferie, wakacje)