LINIA 11 TRASA   MAPA  
 

Ł±koszyńska/Łódzka
 Ł±koszyńska/bloki
 Józefów/Holenderska
 Józefów/Polfarmex
 Metalowa/Sklęczkowska
 Metalowa/Nobilus
 Metalowa/pętla
 Metalowa/ciepłownia
 Wschodnia/Pini_Polonia
 Wschodnia/HOOP_N/Ż
 Wschodnia/FUJI_SEAL
 Sklęczki
 Sklęczki/osiedle
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
5 25
6 27
7 32
8 52 8 50Ł
9 30P
11 00Ł 11 53Ł 11 50Ł
12 03Ł
13 32 13 50Ł
14 37V
15 32 15 25Ł 15 25Ł
16 25Ł 16 08Ł 16 08Ł
17 40Ł
21 35


P - przedłużony do os. Ł±koszyn (przesiadka na Dw. PKP)
Ł - kursuje do os. Ł±koszyn
V - kursuje poza dniami nauki szkolnej (ferie, wakacje)