LINIA 11 TRASA   MAPA  
 

Ł±koszyńska/ko¶ciół
 Ł±koszyńska/SP6
 Ł±koszyńska/Krzywa
 Ł±koszyńska/Pałacowa
 Siemiradzkiego/PKP
 Łęczycka/Szkoła
 Wiadukt/Matejki
 Wiadukt/Mickiewicza
 Troczewskiego/SP6
 Troczewskiego/US
 Podrzeczna
 Narutowicza/rondo
 1-go_Maja/Słowackiego
 dworzec_PKP
 Mickiewicza/Jagiellońska
 Skłodowskiej/MZK
 Zamoyskiego
 Skłodowskiej/Zamoyskiego
 Skłodowskiej/Północna
 SHRO
 Gołębiew
 Raciborów_I
 Raciborów_N/Ż
 Raciborów_II
 Głogowiec_I
 Głogowiec_I
 Głogowiec_II
 Głogowiec_30
 Michałów_27
 Michałów_19
 Florek_12
 Florek_6
 Dybów_pętla
 Gołębiewek_szk
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
6 28
7 18CS 18V
8 23PS 24V
9 18DS 52 9 02D 9 18
11 12D
12 27 12 27 12 27
14 26 14 17DG
15 26 15 42D 15 42D
16 42 25K 16 22D 16 32
19 22D
20 32
22 23


C - kursuje Łęczyck±, Skłdowskiej, Głogowiec, Florek,Gołębiewek szk
D - kursuje do dworca PKP
G - kursuje do Głogowca (przesiadka na Dw. PKP)
K - kursuje do przystanku Skłodowskiej/Północna
P - kursuje przez Łęczyck±, Wiadukt, Skłodowskiej do Głogowca
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje poza dniami nauki szkolnej (ferie, wakacje)