LINIA 11 TRASA   MAPA  
 

Ł±koszyńska/bloki
 Ł±koszyńska/Łódzka
 Ł±koszyńska/ko¶ciół
 Ł±koszyńska/SP6
 Ł±koszyńska/Krzywa
 Ł±koszyńska/Pałacowa
 Siemiradzkiego/PKP
 Łęczycka/Szkoła
 Wiadukt/Matejki
 Wiadukt/Mickiewicza
 Troczewskiego/SP6
 Troczewskiego/US
 Podrzeczna
 Narutowicza/rondo
 1-go_Maja/Słowackiego
 dworzec_PKP
 Mickiewicza/Jagiellońska
 Skłodowskiej/MZK
 Zamoyskiego
 Skłodowskiej/Zamoyskiego
 Skłodowskiej/Północna
 SHRO
 Gołębiew
 Raciborów_I
 Raciborów_N/Ż
 Raciborów_II
 Głogowiec_I
 Głogowiec_I
 Głogowiec_II
 Głogowiec_30
 Michałów_27
 Michałów_19
 Florek_12
 Florek_6
 Dybów_pętla
 Gołębiewek_szk
W dni robocze W soboty W niedziele i ¶więta
6 26
7 16CS 16V
8 21PS 22V
9 16DS 50 9 00D 9 16
11 10D
12 25 12 25 12 25
14 24 14 15DG
15 24 15 40D 15 40D
16 40 23K 16 20D 16 30
19 20D
20 30
22 21


C - kursuje Łęczyck±, Skłdowskiej, Głogowiec, Florek,Gołębiewek szk
D - kursuje do dworca PKP
G - kursuje do Głogowca (przesiadka na Dw. PKP)
K - kursuje do przystanku Skłodowskiej/Północna
P - kursuje przez Łęczyck±, Wiadukt, Skłodowskiej do Głogowca
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje poza dniami nauki szkolnej (ferie, wakacje)