LINIA 10 TRASA   MAPA  
 

Północna/Różana
 Tarnowskiego
 Zamoyskiego
 Skłodowskiej/Rejtana
 Skłodowskiej/MZK
 1-go_Maja
 1-go_Maja/Słowackiego
 dworzec_PKP
W dni robocze W soboty W niedziele i święta
3 56Z
5 38N
6 48 6 45P 6 45P
7 50J 7 45P 7 45P
8 40P
9 40
10 25N 10 25N
11 40
13 40N 13 25N 13 25N
14 50 14 45P 14 45P
15 50 15 55N 15 55P
16 48
17 18L
18 45P 18 55P 18 55N
19 50N
22 43 22 45P 22 45P
23 48P


J - kursuje przez Julianów,nie kursuje przez ul. Intermodalną, Kellogg's
L - nie kursuje przez: ul. Intermodalną, Kellogg's i Pini Polonia
N - nie kursuje przez Kellogg's i Pini Polonia
P - kursuje przez Pini Polonia, nie kursyje przez Kellogg's
Z - nie kursuje przez Z-dy Metalurgiczne, Józefów, Szpital