LINIA 1 TRASA   MAPA  
 

Gen._Maczka
 Graniczna/pÍtla
W dni robocze W soboty W niedziele i ∂wiÍta
6 10 30 6 25
7 15 50 7 25
8 30 8 35
9 00 25S 30V 9 25 9 00 45
10 00 30 10 25
11 00 30 11 35 11 00
12 00 30 12 25 12 05
13 00 30 13 35
14 00 30 14 25 14 05
15 00 30 15 35
16 00 30 16 25 16 05
17 00 30
18 30 18 00 18 00
19 30
20 25 20 15 20 15
21 25 21 45 21 45


S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kursuje w ferie, wakacje